12/05/2017 ΠΟΣ (Για τα δεδομένα των εργαζομένων #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

Κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε ανεπισήμως ότι πραγματοποιείται εργασία μετατροπής των φακέλων με τα ατομικά στοιχεία όλων των εργαζομένων από έντυπη μορφή σε ψηφιακή, από άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εντός του κτιρίου της Διοίκησης.

Μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Ανάγνο, επιβεβαιώθηκε ότι το θέμα είναι ακριβώς όπως προαναφέρουμε, πλην όμως ουδέν στοιχείο εδόθη όπως απόφαση για το έργο, ανάθεση αυτού, κόστος και γνωστοποίησή του και μας παρέπεμψε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Τσαλίδη.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι φάκελοι του προσωπικού αποτελούνται πέραν των υπηρεσιακών εγγράφων και από ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως: οικογενειακή κατάσταση, ιατρικό απόρρητο, μισθολογικά – φορολογικά προσωπικά στοιχεία, για τα οποία υπάρχει αυστηρή νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επειδή η αξιοπιστία σας έχει καταρρεύσει προ πολλού και ουδείς διασφαλίζει ακόμα και την ασφαλή και ακριβή μεταφορά από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή, προτιθέμεθα να πράξουμε τα δέοντα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα μας, από κάθε μορφή αυθαιρεσίας και παράνομης ενέργειας, τόσο ως εργαζόμενοι αλλά και ως πολίτες μιας δημοκρατικής χώρας. Καλούμε τους αρμόδιους να επιληφθούν του ζητήματος που υφίσταται.

Αθήνα, 12/5/ 2017

Advertisements

Comments are closed.