11/05/2017 ΠΟΣ (Πρόταση για το άρθρο 40 της ΣΣΕ #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

Κύριοι,

Κατά τη συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.Σ., της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και της Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 28-4-2017, συζητήθηκαν τα άρθρα 39 και 40 της Σ.Σ.Ε.

Η Ομοσπονδία δεσμεύθηκε να σας αποστείλει εγγράφως την πρότασή της για το άρθρο 40 που είναι η κάτωθι:

Όπως ο σιδηρόδρομος τις τελευταίες δεκαετίες μετά τη μεταπολεμική του εγκατάλειψη προσπάθησε με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή του να εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και οι σιδηροδρομικοί προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα κατά γενικό κανόνα με τους Ευρωπαίους σιδηροδρομικούς.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρότασή μας είναι να ισχύουν αυτά που ισχύουν και στους σιδηροδρόμους των ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ αυτών και στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους που ως γνωστόν είναι και οι νέοι ιδιοκτήτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Δωρεάν μετακίνηση στα προαστιακά – περιφερειακά και απλά τραίνα και ποσοστιαία συμμετοχή στο εισιτήριο των τραίνων υψηλών ταχυτήτων σε ποσοστό 10%.

Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, πράγματι έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις ΔΕΚΟ μεταξύ αυτών και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με βάση τους περιορισμούς τους οποίους επικαλείσθε – παρά το γεγονός ότι δύναται να εναπόκεινται στη δική σας διακριτική ευχέρεια καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ιδιωτικοποιηθεί και δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς που υπόκεινται σήμερα ως ΔΕΚΟ – και τις διευκρινήσεις τις οποίες δόθηκαν κατά τη συνάντηση, ότι η ετήσια εισφορά θα καταβάλλεται κατά αριθμό μητρώου και το όριο ηλικίας στα 26 έτη από τα 24 εφόσον τα μέλη σπουδάζουν, δεχόμαστε το άρθρο 1 της εγκυκλίου με αριθ.πρωτ. 2901194/16-12-2016 εάν επανέλθει, καθότι την αποσύρατε, προκειμένου να διαβουλευτούμε διορθώνοντας και τα υπόλοιπα άρθρα της άνω εγκυκλίου δηλαδή: 2, 3, 4.

Αναμένοντας την απάντησή σας, σας υπενθυμίζουμε ότι στους δικαιούχους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί με το ν.3891/2010, διότι αυτές οι μετατάξεις ήταν όλες υποχρεωτικές, ως απόρροια του άνω νόμου και όχι οικεία βούληση των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο οι οποίοι μετατάχθηκαν.-

Αθήνα, 11 /5/ 2017

Advertisements

Comments are closed.