04/05/2017 ΣΕ ΙΓΜΕ (Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΝ 05/05 & αίτημα συνάντησης #ergnews)

Συνδικάτο Εργαζομένων Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ο κ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ

Διανύουμε τον δεύτερο μήνα που το ΙΓΜΕ βρίσκεται χωρίς Διοίκηση, οι εργαζόμενοι  χωρίς μισθό και το  Ινστιτούτο παραλύει σε όλα τα επίπεδα λειτουργικά και ουσιαστικά, μετά την παραίτηση της προηγούμενης διοίκησης λόγω της δέσμευσης όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ΙΓΜΕ, χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει διορισμός νέας, αλλά και χωρίς το εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δεσμεύεται ούτε καν σε ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης του θέματος που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων για την υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών εφετειακών αποφάσεων.

Όλα τα έργα του ΙΓΜΕ υπέρ τρίτων (πχ γεωθερμία στην Ηράκλεια Ν. Σερρών) έχουν πλέον σταματήσει, όπως και κάθε δραστηριότητα σχετική με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές αρμοδιότητες του Ινστιτούτου, με αποτέλεσμα να εκτίθεται στους φορείς που του αναθέτουν ερευνητικά έργα.

Ταυτόχρονα κινδυνεύειη έναρξη των έργων του ΕΣΠΑ2014-2020(2023), συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€, κρίσιμων για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (Ορυκτοί Πόροι, Γεωθερμία, Καταστροφικά Γεωλογικά Φαινόμενα, Υπόγεια Ύδατα, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Ανοιχτά Ψηφιακά Δεδομένα).

Με αυτή την πολιτική πρακτική του Υπουργείου το ΙΓΜΕ, που πρόσφερε και προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στη γνώση της γεωλογίας και του ορυκτού πλούτου της χώρας, των ενεργειακών πηγών (λιγνίτες, γεωθερμία), αλλά και των υπόγειων νερών, που σε κρίσιμες ώρες ξεδίψασαν την Ελλάδα σε κρίσιμες ώρες, οδηγείται στην απαξίωση.

Εν τω μεταξύ, μετά από την αναλυτική ενημέρωση που έδωσε το Συνδικάτο, από όλα τα κόμματα εκφράζεται το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων του ΙΓΜΕ, αλλά και η απορία για τη μεγάλη καθυστέρηση αντιμετώπισής τους. Ήδη, η πρώτη σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό κ. Σταθάκη κατατέθηκε από βουλευτές του κόμματος “Το Ποτάμι”.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ μπροστά σ’ αυτή την αδιαφορία του Υπουργείου για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Ινστιτούτου, προχωρούν νέα τρίωρη στάση εργασίας με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119, αύριο Παρασκευή 5-5-2017 στις 13:00 μ.μ.απαιτώντας για άλλη μια φορά συνάντηση με τον κ. Σταθάκη για να δοθούν αξιόπιστες επιτέλους λύσεις. Στο βαθμό που και αυτήν τη φορά δεν υπάρξει ανταπόκριση, οι εργαζόμενοι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους, αξιοποιώντας κάθε μορφή πάλης.

Καλούμε τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (πλην Χ.Α.) να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση μέσα στην Βουλή, καθώς επίσης τα Συνδικάτα, την Επιστημονική Κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς στην υποστήριξη του Αγώνα μας για την ουσιαστική λειτουργία και συνέχιση του έργου του ΙΓΜΕ.

Το Δ.Σ.

Αχαρνές, 4-5-2017

Advertisements

Comments are closed.