03/05/2017 ΠΟΣ (Λειτουργία γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

Κύριοι,

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί το έργο ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ και θα δοθεί προς κυκλοφορία η νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Πέραν των λόγων των οποίων έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η υπάρχουσα γραμμή ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, θα πρέπει ν’ αποτελεί εναλλακτική λύση για κυκλοφορία σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Σας επισημαίνουμε ότι υφίσταται έντονο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και των Δήμων για τη συνέχιση της λειτουργίας της προκειμένου να εξυπηρετείται η περιοχή μη υπάρχοντος άλλου μέσου μεταφοράς.

Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται η γραμμή αυτή να διατηρηθεί σε λειτουργία γεγονός που προϋποθέτει τη συντήρησή της αλλά και τη σύνδεσή της εκατέρωθεν (ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ) ώστε να δύναται να πραγματοποιηθεί ασφαλή κυκλοφορία.

Παρά το ότι οι εργασίες σύνδεσης στην Τιθορέα έχουν πραγματοποιηθεί, στο Λιανοκλάδι η σύνδεση γίνεται στην έβδομη γραμμή η οποία όμως δεν οδηγεί σε κρηπίδωμα και για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών να απαιτείται η παλινδρόμηση της αμαξοστοιχίας. Το ζήτημα είναι γνωστό και τεχνικά πραγματοποιήσιμο.

Κατόπιν τούτων, ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση της γραμμής στο Λιανοκλάδι στο πλέγμα της κυκλοφορίας που καταλήγει σε αποβάθρες καθώς και τη διατήρησή της στα προβλεπόμενα επίπεδα συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας της.

Αθήνα, 03/5/2017

Advertisements

Comments are closed.