03/05/2017 ΔΟΕ (Εκλογές Συλλόγων νησιωτικής Ελλάδας #GrEdu #ergnews)

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

Εκλογές Συλλόγων νησιωτικής Ελλάδας

Έπειτα από ερωτήματα Συλλόγων των οποίων τα μέλη υπηρετούν σε περισσότερο του ενός νησιά και οι εκλογές τους διεξάγονται αναγκαστικά σε σχολεία – εκλογικά κέντρα πέραν του ενός νησιού το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε τα παρακάτω:

  • Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των εκλογών είναι απαραίτητο αυτές να πραγματοποιούνται με την παρουσία και την ευθύνη δικηγόρου ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει τους Συλλόγους με το υπ. αριθμ. 1265/24-4-2017 έγγραφό μας: «Την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία θα ορίζονται οι δικηγόροι για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών θα πρέπει ο Σύλλογος, οπωσδήποτε, να την αποστείλει στη  Δ.Ο.Ε. μαζί με τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την αναγνώρισή τους».  Σε περίπτωση που οι εκλογές διεξαχθούν χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων οι αντιπρόσωποι δεν θα αναγνωρίζονται. 
  • Επειδή το κόστος για τον ορισμό των δικηγόρων είναι υψηλό με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα καλύψει το κόστος που αφορά τους πέραν του ενός δικηγόρους για κάθε Σύλλογο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.

Για το ΔΣ της ΔΟΕ

Αθήνα 3/5/2017

Advertisements

Comments are closed.