27/04/2017 ΓΣΕΕ (Για το πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων για την αδήλωτη εργασία #ergnews)

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η δημόσια παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος στοχευμένων ελέγχων για την αδήλωτηεργασία πραγματοποιήθηκε σήμερα σε τριμερή διαδικασία, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι τουΥπουργείου Εργασίας, των κοινωνικών εταίρων και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί ειδική δράση του Οδικού Χάρτη για την αδήλωτηεργασία, που έχει εκπονηθεί με την τεχνική βοήθεια του (ILO). Για την υλοποίηση και την εποπτεία τηςεφαρμογής του Οδικού Χάρτη, υπάρχει ρητή δέσμευση της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεωνστην Εθνική Γενική ΣΣΕ του 2017.

Οι έλεγχοι θα γίνουν στην Περιφέρεια Αττικής από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2017 και θαεπαναληφθούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε στοχευμένες επιχειρήσεις με βάσητα στοιχεία των ελέγχων του 2016 για:

α) τους οικονομικούς κλάδους που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας στοσύνολο της χώρας και

β) τους οικονομικούς κλάδους που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων για αδήλωτηεργασία στο σύνολο της χώρας.Στους ελέγχους θα μετάσχουν οι παρακάτω ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα συνεργαστούν τόσο σεεπίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων καιπληροφοριών .

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

α) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),

β) τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τον Ελεγκτικό Μηχανισμό της πρώην ΕΥΠΕΑαλλά και τα τμήματα Εσόδων,

γ) την Οικονομική Αστυνομία και

δ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η ΓΣΕΕ επισήμανε την κρισιμότητα της εργατικής συμμετοχής κατά τους ελέγχους, η οποίαπροβλέπεται ρητά από το ν. 1264/1982, και παρουσίασε εκ νέου τις θέσεις και τις προτάσεις της γιατην ουσιαστική καταπολέμηση της αδήλωτης και της (μάστιγας πλέον), της ψευδώς δηλωμένης εργασίας.

Η Συνομοσπονδία τόνισε ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας χωρίςισχυρή προστασία της εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει και ότι η «κανονικότητα» στην Ελλάδα, κατά την προσφιλή επίκαιρη ρητορική, είναι αυτή των παραβατικών συμπεριφορών στο εργασιακό, τοκοινωνικοασφαλιστικό και το φορολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τόσο ο Οδικός Χάρτης για τηναδήλωτη εργασία όσο και το πρόγραμμα των στοχευμένων ελέγχων δεν πρέπει να αποτελέσει μίαδράση επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά έναν προγραμματισμό αυστηρών ελέγχων τόσο για τηναδήλωτη εργασία, όσο και για κάθε άλλη παραβίαση της εργατικής και κοινωνικο ασφαλιστικής νομοθεσίας που τυχόν θα εντοπισθεί από το ΣΕΠΕ και τα μικτά κλιμάκια ελέγχου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

27/4/2017

Advertisements

Comments are closed.