25/04/2017 Σ Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ (Διευκρίνιση σχετικά με την απογραφή του ΕΦΚΑ #ergnews)

Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Διευκρίνιση σχετικά με την απογραφή του ΕΦΚΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Μετά από την υποχρέωση που προέκυψε για απογραφή των συναδέλφων και των  έμμεσα ασφαλισμένων μελών των οικογενειών τους προς τον ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, οι εν λόγω διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσα από τις Γραμματείες που λειτουργούν στους χώρους εργασίας.

Για το Σωματείο Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε

25/04/2017

Advertisements

Comments are closed.