21/04/2017 ΠΟΕΥΠΣ (Κοινοποίηση απάντησης από το Γραφείο του ΠΘ #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Κοινοποίηση απάντησης από το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού

Με το υπ΄αρίθμ 327/26.03.2017 έγγραφό μας το οποίο κοινοποιήσαμε και  στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού της χώρας, ζητήσαμε την άμεση αναστολή των μετακινήσεων υπαλλήλων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Επί του εγγράφου μας αυτού λάβαμε την από 19.04.2017 απάντηση του Σταύρου Παναγιωτίδη, Προϊσταμένου του  Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού με την οποία μας γνωστοποιείται το ήδη γνωστό, ότι οι μετατιθέμενοι υπάλληλοι δεν δύναται υπηρεσιακά να στεγαστούν και δεν υπάρχει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης αυτών καθώς και ότι επιδιώκεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές) να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τη στέγαση του προσωπικού.

Τέλος, μας βεβαιώνουν ότι στο «προσεχές μέλλον» θα ληφθούν όλες οι δυνατές πρωτοβουλίες ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες των εργαζομένων εκεί. Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται ούτε ποιές θα είναι «όλες οι δυνατές πρωτοβουλίες» ούτε οριοθετείται χρονικά η έννοια του «προσεχούς μέλλοντος».

Τα συμφέροντα όμως της  Fraport εξυπηρετήθηκαν σε μια νύχτα.

Ή κάνουμε λάθος;

Σε αναμονή λοιπόν του «προσεχούς μέλλοντος» καλούμε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο «άμεσο μέλλον» να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αθήνα 21/04/2017

Advertisements

Comments are closed.