21/04/2017 ΣΕ Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (Για την αποκατάσταση των κτηριακών δυσλειτουργιών του ΓΝΑΝ #ergnews)

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές την κακή κτηριακή κατάσταση του Νοσοκομείου που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος και στη νοσηλεία των ασθενών. Ειδικά στην Α πτέρυγα τα μπάνια, οι οροφές, τα πατώματα και τα αλουμινένια κουφώματα βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ακόμη προβλήματα υπάρχουν και στο υπόγειο.
Ζητούμε να υπάρξει η απαραίτηση χρηματοδότηση έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι κτιριακές δυσλειτουργίες του Νοσοκομείου στο σύνολο τους ή στο μεγαλύτερο τμήμα τους το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον εντός του τρέχοντος έτους.
Για το ΔΣ
21/4/2017
Advertisements

Comments are closed.