20/04/2017 ΟΜΕΟΤΕ (Εκλογές των Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας #ergnews)

Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 27/04/2017 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). Οι εκλογές διεξάγονται πανελλαδικά και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι Ομίλου ΟΤΕ ανεξάρτητα εάν ανήκουν ή όχι σε κάποιο Σύλλογο.

 

Γίνεται σαφές πως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους εκτός γραφείου (π.χ. τεχνικοί πεδίου). Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των καταστημάτων, των τηλεφωνικών κέντρων, των κεντρικών υπηρεσιών, της καθαριότητας, της φύλαξης είναι εξίσου σημαντικοί και πολλές φορές πιο έντονοι. Ο ρόλος των Ε.Υ.Α.Ε. στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση της εργασίας και το εργασιακό άγχος είναι πιο σημαντικός από ποτέ καθώς είναι σε θέση να προτείνουν στον εργοδότη τρόπους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κυρίως να ελέγξουν την τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των κανόνων να προσφεύγουν στα αρμόδια όργανα του κράτους.

Στην ιστοσελίδα μας http://www.ome-ote.gr έχει αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό από το οποίο μεταξύ άλλων μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εφορευτικές επιτροπές και το που θα στηθούν οι κάλπες.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές. Η ανάδειξη των Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει χρώμα και αποτελεί θεσμό τον οποίον όλοι οφείλουμε όχι μόνο να περιφρουρήσουμε, αλλά και να ενισχύσουμε.

Επίσης, καλούμε τα σωματεία μέλη της ΟΜΕ–ΟΤΕ να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και τους εκπροσώπους της Διοίκησης να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη συμμετοχή των εργαζομένων – συναδέλφων στην εκλογική διαδικασία.

Αθήνα 20/04/2017

Advertisements

Comments are closed.