05/04/2017 ΣΕΠΕ Αμαρουσίου (Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΠΕ στις ΤΠΕ #GrEdu #ergnews)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάμθιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π. Ε. στις Τ.Π.Ε.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ οι εκπαιδευτικοί της Π. Ε. οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Δασκάλους και Νηπιαγωγούς (για τους οποίους έχει ήδη ανοίξει από την ηλεκτρονική υπηρεσία “helpdesk” του ΥΠΠΕΘ η περίοδος υποβολής αιτήσεων για επιμόρφωση στις ΤΠΕ) και

β) εκπαιδευτικούς όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων της Π. Ε. (για τους οποίους δεν έχει ανοίξει ακόμα από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ η περίοδος υποβολής αιτήσεων για επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ, εφόσον αυτοί υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες – ειδικότητες των εκπαιδευτικών της Δ. Ε.).

Επειδή δεν κατανοούμε τους λόγους αυτού του διαχωρισμού και θεωρώντας ότι ο διαχωρισμός αυτός σε δύο κατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς της Π. Ε. στη συγκεκριμένη επιμόρφωση λειτουργεί ανασταλτικά για τον αριθμό των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π. Ε. που τυχόν κληρωθούν για επιμόρφωση μέσω της Δ. Ε. και όχι της Π. Ε. που ανήκουν και ύστερα από έντονες οχλήσεις συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π. Ε. καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος ώστε:

  • όλοι οι εκπαιδευτικοί της Π. Ε. (όλων των ειδικοτήτων) που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ να υπαχθούν σε μια ενιαία κατηγορία – εκπαιδευτικοί Π. Ε. και
  • το ΥΠΠΕΘ να αποδέχεται τον τίτλο σπουδών του ECDL προκειμένου όσοι/όσες συνάδελφοι τον κατέχουν να μπορούν να κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση του Β΄ επιπέδου της επιμόρφωσης, χωρίς να αναγκάζονται να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν πρώτα στο Α΄ επίπεδο, ενώ ήδη κατέχουν τις γνώσεις του συγκεκριμένου επιπέδου επιμόρφωσης ως κάτοχοι του διπλώματος ECDL.

 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Μαρούσι 5 – 4 – 2017

Advertisements

Comments are closed.