05/04/2017 ΣΕΠΕ Αμαρουσίου (Για δικαστικούς αντιπροσώπους σε εκλογές σωματείων #GrEdu #ergnews)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου

Αναφορικά με το θέμα της αποστολής δικαστικών αντιπροσώπων από τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας για την επίβλεψη των εκλογών των πρωτοβάθμιων σωματείων της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.

Ύστερα από την απόφαση του Δ. Σ. του Συλλόγου μας για διενέργεια τακτικής Γ. Σ. και εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 86η Γ. Σ. του κλάδου (την Τετάρτη 31 – 5 – 2017), απευθυνθήκαμε με έγγραφη αίτησή μας στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου για να μας αποστείλει δικαστικούς (ως δικαστικούς αντιπροσώπους) για την επίβλεψη της διενέργειας των εκλογών για ανάδειξη αντιπροσώπων του συλλόγου μας για την 86η Γ. Σ. της Δ.Ο.Ε.

Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου μας ανακοίνωσε ότι από τούδε και στο εξής δεν πρόκειται να στέλνονται δικαστικοί ως αντιπρόσωποι για την επίβλεψη των αρχαιρεσιών των πρωτοβάθμιων σωματείων και μας παρέπεμψε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ. Σ. Α.) στον οποίο ήδη καταθέσαμε αίτηση για χορήγηση δικαστικών αντιπροσώπων.

Αν η παραπάνω απόφαση αποτελεί απόφαση του δικαστικού σώματος και βασίζεται σε κάποιο νόμο θα πρέπει να το γνωρίζουμε, διότι με βάση το νόμο 1264/1982 (περί εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού κινήματος) τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι υποχρεωμένα να διενεργούν τις κάθε είδους αρχαιρεσίες τους με την παρουσία και την επίβλεψη δικαστικών αντιπροσώπων και επιπρόσθετα τα καταστατικά των συλλόγων Π. Ε. και της Δ. Ο. Ε. περιλαμβάνουν αντίστοιχες διατάξεις με κίνδυνο, αν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου μας διενεργηθούν με δικηγόρους, που θα αποστείλει ο Δ. Σ. Α., να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν αντικαταστατικές και να μην αναγνωρίζονται οι αντιπρόσωποι του συλλόγου μας ή και άλλων συλλόγων από τη Δ. Ο. Ε.

Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος, ώστε να ξεκαθαριστεί σύντομα το πώς και με ποιους δικαστικούς αντιπροσώπους θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες των πρωτοβάθμιων σωματείων για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την 86η Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε.

Μαρούσι 5 – 4 – 2017

Advertisements

Comments are closed.