05/04/2017 ΟΧΜΓΕ (Απόκτηση ΑΦΜ από τα Σωματεία #ergnews)

Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.

Συνάδελφοι,

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλα τα σωματεία μέλη μας ,που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και δεν έχουν υποβάλει μέχρι και σήμερα Φορολογική Δήλωση σαν ΝΠΙΔ ,λόγω των αυξημένων προστίμων που θα τους επιβληθούν από την τοπική Εφορία ,με τον Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/16) «περί αδήλωτων φορολογικών δηλώσεων» και την ΠΟΛ 1009/2017 (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ-ΜΩ2/19.1.17), τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ΑΦΜ με την υποβολή φορολογικής δήλωσης ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ από κάθε σωματείο μέχρι τις 31 /5/ 2017 χωρίς την επιβολή προστίμου από την Εφορία και την ακύρωση όλων των προστίμων.

Συναδελφικά

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.

Αθήνα : 05/04/2017

Advertisements

Comments are closed.