03/04/2017 ΣΕΠΕ Αμαρουσίου (Αναγνώριση τίτλων επιμόρφωσης πληροφορικής (ECDL) από το ΥΠΠΕΘ … #GrEdu #ergnews)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου

Αναγνώριση τίτλων επιμόρφωσης πληροφορικής (ECDL) από το ΥΠΠΕΘ στους κατόχους τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συμμετάσχουν αυτοί στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ επιπέδου

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.

Ύστερα από οχλήσεις συναδέλφων – μελών του συλλόγου μας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος ECDLστις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας ( τίτλος που γίνεται αποδεκτός από το ΑΣΕΠ για το διορισμό υποψηφίων στο Δημόσιο) πληροφορηθήκαμε ότι το ΥΠΠΕΘ (υπηρεσία helpdesk αρμόδια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ) δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο τίτλο σπουδών προκειμένου όσοι/όσες συνάδελφοι τον κατέχουν να μπορούν να κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση του Β΄ επιπέδου της επιμόρφωσης αναγκάζοντάς τους να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν πρώτα στο Α΄ επίπεδο, ενώ ήδη κατέχουν τις γνώσεις του συγκεκριμένου επιπέδου επιμόρφωσης ως κάτοχοι του διπλώματος ECDL.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος προκειμένου όσοι/όσες εκπαιδευτικοί κατέχουν τον συγκεκριμένο τίτλο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ECDL) να τους επιτραπεί από το ΥΠΠΕΘ να συμμετάσχουν στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης ΤΠΕ του ΥΠΠΕΘ.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Μαρούσι 3 – 4 – 2017

Advertisements

Comments are closed.