03/04/2017 ΠΟΕΟΤΑ (Πανελλαδική αποχή των ανταποκριτών ΟΓΑ #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύχθηκε Απεργία-Αποχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα καθήκοντα του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. αφού εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι από τον Νοέμβριο του 2016 έως και σήμερα και μάλιστα χωρίς καμιά προοπτική επίλυσης του προβλήματος, δεδομένου ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α. δεν προβλέπεται καμιά πίστωση για την αποπληρωμή τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επανειλημμένα απευθύνθηκε στο γραφείο του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθαν. Μπακαλέξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση για την επίλυση του προβλήματος. Αιτήματα που αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη αδιαφορία από τον «αναβαθμισμένο» από την σημερινή συγκυβέρνηση Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθαν. Μπακαλέξη.

Ταυτόχρονα, φτάνουν στην Ομοσπονδία καταγγελίες Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α., πως η απάντηση-κατεύθυνση του γραφείου του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. σε διαμαρτυρίες των πολιτών για την μη εξυπηρέτησή τους είναι να καταθέτουν ονομαστικές αναφορές εναντίον των εργαζομένων. Γεγονός που επισημάναμε στο γραφείο του Διοικητή χωρίς να δοθεί καμία απάντηση.

Καταγγέλλουμε με κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθαν. Μπακαλέξη για την αξιοσημείωτη αδιαφορία που επιδεικνύει στο πρόβλημα των απλήρωτων εργαζομένων.

Τον καλούμε να κατέβει από το «λευκό άτι» ασκώντας την θεσμική του υποχρέωση να πληρώνει τους εργαζόμενους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν!!!

Θα του ζητούσαμε ξανά να ορίσει συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την επίλυση του προβλήματος αλλά όπως φαίνεται ο Διοικητής του νέου υπέρ-Ταμείου μας δίνει την ευχέρεια να την ορίσουμε… εμείς.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017

Advertisements

Comments are closed.