03/04/2017 ΟΣΥΠΕ (Συμμετοχή στην Αποχή – Απεργία της ΑΔΕΔΥ για την Αξιολόγηση #ergnews)

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η κυβέρνηση προχωρά στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς πρώτα να υλοποιήσει το τμήμα του Ν. 4369/16 για την επιλογή των Προϊσταμένων, των Δντών και των Γενικών Δντών με αντικειμενικά -αξιοκρατικά κριτήρια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε και με Εξώδικη Γνωστοποίηση προς το Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα Υπουργεία κήρυξε απεργία – αποχή όλων των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως του Ν. 4369/2016 και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, παρέχοντας πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, χαιρετίζοντας την ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση του Ν. 4369/2016 και καλεί όλους τους συναδέλφους:

1. Να συμμετέχουν, από όποια θέση και αν υπηρετούν, μαζικά, δυναμικά και ενεργά στο απεργιακό μέτρο της αποχής διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης, που συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

2. Να παραδώσουν τα φύλλα αξιολόγησης ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους.

Τέλος, καλούμε τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να διευκολύνουν και να συγκεντρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης που θα παραδοθούν από τους συναδέλφους μας.

Για το Δ.Σ.

Αθήνα 3 Απριλίου 2017

Advertisements

Comments are closed.