03/04/2017 Ε Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Δέσμευση για δεδουλεμένα – Αναστολή απεργίας #ergnews)

Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

Mετά από δια­πραγ­μα­τεύ­σεις της ΕΣΠΗΤ με την ιδιο­κτη­σία της εται­ρείας «WIN PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τη δέσμευση της για κατα­βολή των δεδου­λευ­μέ­νων τo Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ απο­φά­σισε την ανα­στολή της 24ωρης απερ­γίας που είχε κηρυ­χθεί για σήμερα Δευ­τέρα 3 Απρι­λίου 2017 από ώρα 00:01 πμ μέχρι ώρα 23:59 μμ. στα έντυπα «1–2-Χ» και «ΜΠΟΥΚ-Προκαθορισμένο Κέρδος»

03/04/2017

Advertisements

Comments are closed.