24/03/2017 Σ Ορυχείων Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης (Διευκρίνιση για λειτουργία ΕΦΚΑ #ergnews)

Σωματείο Ορυχείων Σταθμών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Μεγαλόπολης

Με την λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πολλοί ασφαλισμένοι της ΔΕΗ ιδιαίτερα τα έμμεσα μέλη (γυναίκα – παιδιά) δεν φαίνονται στο σύστημα ασφαλισμένοι.  Όσοι διαπιστώνουν ότι είναι ανασφάλιστοι θα πρέπει να στείλουν στο Φάξ: 210-5273722  φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου αναγράφοντας τα ΑΜΚΑ του/των έμμεσα ασφαλισμένου/νων.

Μεγαλόπολη

24-3-2017

Advertisements

Comments are closed.