23/03/2017 Σ Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης Κέρκυρας (Για το μηχάνημα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων #ergnews)

Σωματείο Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης Κέρκυρας

Το Σωματείο μας διαπίστωσε με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση ότι πλέον έχει περιέλθει στην κατοχή του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κέρκυρα το εξειδικευμένο μηχάνημα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων.

Στη θετική αυτή εξέλιξη, η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα στην ασφάλεια των συναδέλφων Πυροσβεστών και στην πρόληψη σοβαρών συμβάντων, το Σωματείο μας έχει το δικό του μερίδιο συμβολής, καθώς παρενέβη αποφασιστικά στον Περιφερειακό Διοικητή κατόπιν του πρόσφατου συμβάντος με τη διαρροή γκαζιού στις εγκαταστάσεις της Πετρογκάζ στην περιοχή των Γουβιών.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι ο θεσμικός ρόλος του Σωματείου μας εκπορεύεται σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη να καταγγέλλονται τα κακώς κείμενα στον εργασιακό μας κλάδο, να καταδεικνύονται ελλείψεις και παραλείψεις που μπορεί να δυσχεραίνουν το έργο μας ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Εντούτοις αποτελεί ηθική μας, αν μη τι άλλο, υποχρέωση να τονίζουμε και να αναγνωρίζουμε και οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια προάγει την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, ειδικά όταν αυτή αφορά τις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων μας. Ως εκ τούτου, επικροτούμε τις ενέργειες της Διοίκησης η οποία εξασφάλισε το συγκεκριμένο μηχάνημα ανίχνευσης.

Για το Δ/Σ του Σωματείου

23/03/2017

Advertisements

Comments are closed.