20/03/2017 ΦΣ Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Πρόγραμμα σπουδών για τις ανάγκες μας! #GrEdu #ergnews)

Φοιτητικός Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο φοιτητικός σύλλογος έχει δώσει καθαρή απάντηση στην νέα πρόταση του προγράμματος σπουδών:

Να μείνει στα χαρτιά!

Μέσα από τις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις αλλά και τις μαζικές συντονιστικές επιτροπές και συνελεύσεις ετών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην κατάληψη, έχουμε καταφέρει όχι να αρνούμαστε όπως επικαλείται η διοίκηση και ο κοσμήτορας κ. Κουτσογιάννης, αλλά να αντιπροτείνουμε κατευθύνσεις και αιτήματα για ένα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ!

Η πίεση που άσκησε η μαζικότητα του αγώνα μας, τα αιτήματα που έχουμε θέσει και το μέσο πάλης της κατάληψης είναι εμφανής: Στην τελευταία σύγκλητο υπήρξε παρέμβαση του πρύτανη ώστε να ληφθούν υπόψιν τα αιτήματα που έχουμε θέσει, ενώ ο κοσμήτορας της σχολής δεσμεύτηκε να καλέσει σε ανοιχτή συζήτηση την Τρίτη, όπου είναι διατεθειμένος να συζητήσει πάνω στα αιτήματα του Φ.Σ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μετατράπηκαν αυτοί που μέχρι χθες λέγανε ότι «ακούμε τις προτάσεις σας αλλά δεν τις λαμβάνουμε υπόψιν», σε προνομιακούς μας συνομιλητές. Γνωρίζουμε για αυτό το λόγο όμως, ότι η αλλαγή στάσης αυτή είναι αποτέλεσμα της δικής μας πίεσης!

Με τη συνέχεια και τη μαζικοποίηση του αγώνα πάνω στο Ενωτικό Αγωνιστικό Πλαίσιο, με τη μέγιστη συσπείρωση πάνω στα αιτήματα μας για το πρόγραμμα σπουδών, μπορούμε τώρα να πετύχουμε αυτά να ικανοποιηθούν!

Απαιτούμε:

1) Ενιαίος 5ετής κύκλος σπουδών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στα πρώτα έτη και κορμό που να περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό. Αυτό μπορεί μόνο να διασφαλιστεί μόνο αν οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

• Όχι στο κατέβασμα μαθημάτων κορμού σε μικρότερα έτη. (Εδάφομηχανική Ι, ΙΙ , Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι, ΙΙ , Σιδηρές Κατασκευές Ι , Θεμελιώσεις)

• Υποχρεωτικά στον κορμό τα βασικά μαθήματα της επιστήμης του Πολιτικού μηχανικού – όχι στη μεταφορά τους στις κατευθύνσεις (Σίδερα 2, Τεχνική Γεωλογία)

• Όχι στη σύμπτυξη μαθημάτων θεωρητικού υποβάθρου του κορμού. (Μαθηματική Ανάλυση Ι – Γραμμική Άλγεβρα, Μηχανική ΙΙ – Αντοχή των Υλικών, Μηχανική των Ρευστών – Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Συνήθεις – Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις)

2) Αλλαγή και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του κλάδου του πολιτικού μηχανικού. Όλες οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας να ενσωματώνονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών χωρίς να υποβαθμίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο.

3) Πρόγραμμα δομημένο έτσι ώστε να συνδέεται η θεωρία με την πράξη. Αυτό πρέπει να εγκολπώνεται στο σύνολο των μαθημάτων της σχολής μέσω της σύνδεσης του θεωρητικού υποβάθρου με τις εφαρμογές του ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

a. Τα προτεινόμενα ολοκληρωμένα θέματα κατεύθυνσης κινούνται αντιδιαμετρικά και εξειδικεύουν περαιτέρω το πρόγραμμα.

b. Τα προτεινόμενα εργαστήρια είναι πλήρως διαχωρισμένα από την θεωρία και δεν προσφέρουν κατανόηση της.

4) Όχι στην εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων και του φακέλου ατομικών προσόντων που ποσοτικοποιούν την γνώση και δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες αποφοίτων.

5) Διασφάλιση ποιότητας και όρων σπουδών για όλους τους φοιτητές!

a. Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού

b. Επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών

c. Δωρεάν, ποιοτικά και σύγχρονα συγγράμματα και αναλώσιμα για όλα τα μαθήματα

d. Σημειώσεις, θέματα και πρότυπες λύσεις θεμάτων σε όλα τα μαθήματα

e. Η διδασκαλία να καλύπτει τους στόχους του μαθήματος

Για να ικανοποιηθούν τα παραπάνω απαιτούμε γενναία χρηματοδότηση των ιδρυμάτων από το κράτος, δέσμευση χρημάτων από τα τεράστια κονδύλια που δίνονται για έρευνα προς όφελος επιχειρήσεων.

6) Οι ρυθμοί σπουδών της σχολής πρέπει να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην σφαιρική μόρφωση. Για αυτό τον λόγο:

a. Πρέπει να δίνεται από το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα ο χρόνος στον φοιτητή να αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και να κοινωνικοποιείται, καθώς και χρόνος για την πραγματοποίηση των διαδικασιών του Φ.Σ.

b. Θέσπιση μόνο προαιρετικών προόδων, ασκήσεων και εργαστηρίων. Διδασκαλία εργαστηρίων πρωινές και απογευματινές ώρες, ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση από όλους. Στην περίπτωση θέσπισης προόδων οι οποίες καλύπτουν συνολικά την ύλη, αυτές θα είναι απαλλακτικές.

c. Καταμερισμός μαθημάτων ώστε να υπάρχουν ισοβαρή, ως προς τον φόρτο εργασίας, εξάμηνα.

d. Ομοιόμορφη κατανομή του ωρολογίου προγράμματος. Συμμόρφωση όλων των καθηγητών με αυτό.

Διεκδικούμε:

– Μόρφωση για όλους! Όλη η γνώση στο πτυχίο, όχι στο σύστημα της διαρκούς επανακάταρτισης. Μόρφωση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις δεξιότητες μας, που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό.

– Εργασία για όλους! Οι σπουδές πρέπει να είναι διαβατήριο στην δουλειά και όχι στον μεσαίωνα της ανεργίας. Απέναντι στο τεράστιο κύμα μετανάστευσης, τις απλήρωτες πρακτικές, τις δουλειές με μπλοκάκι και την τραγική κατάσταση στον κλάδο μας, θέλουμε οι σπουδές να μπορούν να μας εξασφαλίζουν όλα τα εφόδια για την εργασία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

– Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών! Δυνατότητα του καθενός και της καθεμιάς να σπουδάζει, απέναντι στους ταξικούς φραγμούς. Προαιρετικά όλα τα εργαστήρια/θέματα/ παρακολουθήσεις, να σταματήσουν τα μαζικά κοψίματα χωρίς όριο στα μαθήματα. Διαθέσιμο πλήρες υλικό/πρότυπα θέματα σε όλα τα μαθήματα για το διάβασμα και για την εξέταση από την σχολή, και όχι από την πελατεία και τα «φροντιστήρια».

– Συνολική εποπτεία του αντικειμένου, ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση! Μπορούμε να έχουμε επίγνωση των διαφόρων πτυχών του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου, και όχι αυτό να καταμερίζεται και να διασπάται. Ενιαιότητα της θεωρητικής μάθησης με την πρακτική διαδικασία μέσα από την διαδικασία των σπουδών. Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο ενάντια στην διάκριση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-Σχολές κατάρτισης.

– Γνώση και έρευνα για τις λαϊκές ανάγκες! Η ανάπτυξη της έρευνας να σχεδιάζεται με κριτήριο που επιβάλλουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, των κρατών και της ΕΕ όπως γίνεται σήμερα. Κανένα εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιστήμης για την ωφέλεια της. κοινωνίας

Αποφασίζουμε:

✓ Ο Φοιτητικός Σύλλογος παρίσταται μαζικά στην αυριανή συνάντηση την οποία κάλεσε με ανακοίνωση του ο κοσμήτορας. Ο Φ.Σ. καλεί σε μαζική παράσταση όλους τους εργαζόμενους και καθηγήτες της σχολής, καθώς και τα μέλη της πρυτανείας. Εκεί καταθέτουμε τα αιτήματα και τις κατευθύνσεις του Φοιτητικού Συλλόγου σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, απαιτούμε να ληφθούν υπόψιν στην ολότητα τους

Κόκκινη γραμμή του φοιτητικού συλλόγου ο ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών

– Απαιτούμε από την κοσμητεία ρητή δέσμευση με ανακοίνωση την ίδια ημέρα πάνω στα 3 προαναφερθέντα κριτήρια που ικανοποιούν το ενιαίο και αδιάσπαστο του κύκλου σπουδών και του πτυχίου του Πολιτικού Μηχανικού, στην ολότητα τους ( όχι κατέβασμα μαθημάτων, όχι μεταφορά μαθημάτων από τον κορμό στην κατεύθυνση, όχι στη σύμπτυξη μαθημάτων θεωρητικού υποβάθρου).

Σε περίπτωση ανακοίνωσης της κοσμητείας που δεσμεύεται πάνω στα παραπάνω 3, ο Φ.Σ. καλεί σε νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22/3, 14:30

– Σε αντίθετη περίπτωση η σχολή θα τελεί υπό κατάληψη με πολιτική ευθύνη της κοσμητείας μέχρι και την Παρασκευή 24/3 με νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 27/3, 14:30.

✓ Συντονιστική επιτροπή του Φ.Σ. την Τρίτη αμέσως μετά τη λήξη της συνάντησης.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιούνται τόσο τα μεταπτυχιακά μαθήματα όσο και οι παρουσιάσεις διπλωματικών.

✓ Συμμετοχή του Φ.Σ. στη διακλαδική σύσκεψη που οργανώνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για το ασφαλιστικό και τα μπλοκάκια την Πέμπτη 23 Μάρτη στις 6.30μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα

✓ Συμμετοχή του Φ.Σ. στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 22/3, 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας

20/03/2017

Advertisements

Comments are closed.