03/04/2015 ΠΣΕ στα Ελληνικά Πετρέλαια (Αποφάσεις ΔΣ 31/03 #ergnews)

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Την Τρίτη 31/03/15 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ στα νέα γραφεία μας στον Ασπρόπυργο. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Προσλήψεις: Μετά και από τις συνεχείς πιέσεις του Σωματείου μας, επιτέλους δρομολογούνται προσλήψεις οι οποίες πρέπει να καλύψουν άμεσα τα κενά που υπάρχουν μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις συναδέλφων. Έτσι μετά από την απόφαση της Εταιρείας, συμφωνήθηκε να ορίσουμε τους εκπροσώπους μας για την συγκρότηση των επιτροπών προσλήψεων.

2. Πρακτικό Συμφωνίας για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, κατά πλειοψηφία, να υπογράψει το Πρακτικό Συμφωνίας για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Διεύθυνση Συντήρησης ΒΕΕ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Οργάνων ΒΕΕ. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα καλύψουν κενές θέσεις μέσω της διαδικασίας εξέλιξης (technical lader) που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς ειδικότητας και συμφωνείται η μετάταξή τους στην κατηγορία Τ3 – Τεχνολόγοι κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 παρ. Α – Μετατάξεις σε άλλη Κατηγορία – της ΕΣΣΕ ως προς την απαιτούμενη προϋπηρεσία (οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει οκτώ χρόνια στην Εταιρεία) για την κάλυψη των αναγκών του εγκεκριμένου από την εταιρεία οργανογράμματος σε θέσεις Τεχνολόγων Οργάνων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων. Η παραπάνω ρύθμιση έγινε διότι δεν υπήρχαν στα αντίστοιχα τμήματα παλαιότεροι συνάδελφοι (Πτυχιούχοι ΤΕΙ) που θα μπορούσαν να καλύψουν τις συγκεκριμένες θέσεις στο οργανόγραμμα του technical lader. Το πρακτικό θα αναρτηθεί μετά την υπογραφή του, στην ιστοσελίδα του ΠΣΕΕΠ και στο intranet.

3. Χημείο ΒΕΑ: Στο συγκεκριμένο Χημείο η εταιρεία χρησιμοποιεί εργολαβικό προσωπικό σε οργανικές θέσεις μονίμων. Το Σωματείο με παρεμβάσεις του προς την αρμόδια Δ/νση ζήτησε να καλυφθούν από προσωπικό των ΕΛΠΕ (Αορίστου χρόνου) οι παραπάνω θέσεις. Επίσης ζητήσαμε να προχωρήσει η Εταιρεία στις απαραίτητες προσλήψεις για τα Χημεία αφού υπάρχουν ήδη επτά (7) θέσεις Χημικών Πετρελαίων προεγκεκριμένες από το Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ. Καλούμε την Εταιρεία να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη των θέσεων στα Χημεία από το προσωπικό των ΕΛΠΕ και να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις.

4. Μονάδα Υδρογόνου (4700). Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την πρόθεση της Εταιρείας να επαναλειτουργήσει για 15 μέρες την καταργημένη μονάδα Υδρογόνου (4700) με το υφιστάμενο προσωπικό. Κατόπιν παρεμβάσεων εγγράφως και προφορικώς του Σωματείου προς την Εταιρεία, την Επιθεώρηση Εργασίας και μετά από συνάντηση με τους συναδέλφους εργαζόμενους του συγκροτήματος, υπήρξε δέσμευση από την Εταιρεία να επαναλειτουργήσει τη μονάδα Υδρογόνου με έξτρα πόστο, καθώς επίσης πως θα σεβαστεί την επιλογή των συναδέλφων για υπερωριακή απασχόληση στην συγκεκριμένη μονάδα. Το Δ.Σ. στηρίζει και καλύπτει τις αποφάσεις των συναδέλφων και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε διευθυντικά στελέχη να ασκήσουν άμεση ή έμμεση πίεση που αντιτίθεται στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

5. G4 (Security). Το Σωματείο μας στέκεται αλληλέγγυο σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται σε εργολάβους.  Κάναμε παρέμβαση για τις μειώσεις μισθών που έγιναν από την G4 (Security) προς τους εργαζόμενούς της, απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά. Το θέμα το ανέλαβε και το χειρίζεται η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφάλειας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.).

6. Πρόσληψη Υπαλλήλου ΠΣΕΕΠ. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να προκηρυχθεί Διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης της Γραμματειακής Υποστήριξης για τα γραφεία μας στην Ελευσίνα. Η ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προκήρυξη της θέσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στο intranet τις επόμενες μέρες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Τα θέματα της καθημερινότητας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις είναι πολλά και δύσκολα, γι΄ αυτό πρέπει να είμαστε σε μια αμφίδρομη πληροφόρηση και εγρήγορση για να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ασπρόπυργος 03/04/15

Advertisements

Comments are closed.