11/12/2012 Ένωση Εργαζομένων Ηλεκτρικών Σιδηρόδρομων Αθηνών Περαιώς (Κινητοποιήσεις για κατάργηση ΣΣΕ-Ενιαίο μισθολόγιο)

Ένωση Εργαζομένων Ηλεκτρικών Σιδηρόδρομων Αθηνών Πειραιώς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ εξέτασε όλες τις πλευρές της ένταξης των εργαζόμενων στους ΗΣΑΠ στο Ενιαίο Μισθολόγιο, που θα οδηγήσει σε κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα την δραματική μείωση των ήδη πετσοκομμένων αποδοχών μας αλλά και την κατάργηση κατοχυρωμένων επί δεκαετίες εργασιακών δικαιωμάτων.


Ωστόσο, η κατάργηση της Συλλογικής μας Σύμβασης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως τον Απρίλιο του 2013, είναι όχι μόνο πράξη αντίθετη με τις διατάξεις του Συντάγματος αλλά καταστρατηγεί και Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας , που έχει κυρώσει η χώρα μας.


Παράλληλα εξετάστηκε σε συνεργασία με το Νομικό του Σύμβουλο της Ένωσης, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Λογιστήριο του Κράτους) σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4093/12 ( Μνημόνιο 3) και διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι η εν λόγω εγκύκλιος δεν ερμηνεύει αλλά τροποποιεί το Νόμο και βέβαια εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.


Είναι χαρακτηριστικό ότι αν εφαρμοστεί η εγκύκλιος οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα θα υποστούν νέες μειώσεις μισθών, σε σχέση με αυτούς του Οκτώβριου 2011, που θα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 50%.!! Οι μειώσεις αυτές είναι πέραν όσων έχουν υποστεί μέχρι τώρα στη μισθοδοσία τους οι εργαζόμενοι.


Στη ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ) οι μειώσεις έχουν φτάσει ήδη σε σχέση με το 2009 στο 48% .


Γι’ αυτό ομόφωνα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις μορφές, ώστε να αποτρέψουμε την ένταξή μας στο Ενιαίο Μισθολόγιο, που από το Μνημόνιο 3 προβλέπεται να γίνει την 1η Ιανουαρίου 2013 και να αποτρέψουμε τη κατάργηση των Συλλογικών μας Συμβάσεων και των Συλλογικών διαπραγματεύσεων.


Παράλληλα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, όπως πάντα, ενωτικά και να επιδιώξουμε να συντονίσουμε τον αγώνα μας με όλα τα σωματεία στη ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ (ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ) και της ΟΣΥ ( ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ).

Για τη Διοίκηση

11/12/2012

Comments are closed.