27/07/2016 ΟΙΕΛΕ (Τέλος στις αναιτιολόγητες απολύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση #EduGr #ergnews)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση μπαίνει τέλος στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων

Η επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τη Βουλή (και μάλιστα σχεδόν ομόφωνα) προβλέπει την προστασία του εργαζόμενου από την αναιτιολόγητη καταγγελία της σύμβασής του. Επειδή, επιπροσθέτως, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν το δημόσιο αγαθό της Παιδείας που έχει από την Πολιτεία αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, είναι εύλογο να μην επιτρέπεται πλέον η χωρίς καμιά αιτιολόγηση απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Άλλωστε, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εκδίδουν βαθμολογίες, διεξάγουν ενδοσχολικές εξετάσεις και υπογράφουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, τόσο την εγχώρια, όσο και τη διεθνή.

Με την παρούσα, λοιπόν, ρύθμιση υποχρεώνονται πλέον οι εργοδότες να αιτιολογούν επαρκώς  τις καταγγελίες σύμβασης. Μπαίνει τέλος στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων. Απολύσεις χωρίς έλεγχο νομιμότητας και ενδεχόμενης καταχρηστικότητας και χωρίς διαπιστωτική πράξη από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θεωρούνται άκυρες. Ο έλεγχος της πολιτείας (όπως, άλλωστε, προβλέπεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.) στις απολύσεις των εκπαιδευτικών τερματίζει το φαινόμενο να μη γνωρίζουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ποιοι υπηρετούν και ποιοι απολύονται, με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται η αδήλωτη και παράνομη εργασία. Κυρίως όμως διασφαλίζονται συνθήκες ποιότητας, νομιμότητας και διαφάνειας μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν να εκβιάζονται με την απειλή της αναιτιολόγητης απόλυσης για να αλλάζουν βαθμολογίες, να νοθεύουν εξετάσεις και να υπογράφουν παράνομους τίτλους σπουδών.

27/07/2016

27/07/2016 ΟΙΕΛΕ (Συμβάσεις εργασίας διετίας και αορίστου χρόνου #ergnews #EduGr)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση καταργείται η δυνατότητα που έδινε το έκτρωμα Αρβανιτόπουλου στους σχολάρχες να υπογράφου ό,τι είδους σύμβαση θέλουν με τους εκπαιδευτικούς και επανέρχεται η σύμβαση διετίας (που εξασφαλίζει σημαντικά εργασιακά πλεονεκτήματα για τους συναδέλφους) η οποία αν δεν καταγγελθεί μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Εκλογικεύεται και συγκεκριμενοποιείται το καθεστώς των συμβάσεων (αρχική σύμβαση διετίας, η οποία – αν δεν καταγγελθεί – μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου). Η εκλογίκευση του καθεστώτος των συμβάσεων θεραπεύει τη χαοτική κατάσταση που προέκυψε στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά τη νομοθετική ρύθμιση Αρβανιτόπουλου που απελευθέρωνε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και καθιστούσε περιττή την εποπτεία των εποπτικών αρχών του Υπουργείου Παιδείας σε προσλήψεις και απολύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Παιδείας να μη γνωρίζει ποιοι διδάσκουν μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, με αποτέλεσμα να οξύνεται η αδήλωτη εργασία και η απασχόληση ανθρώπων που δεν κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Επιπλέον, γιγαντώθηκε το φαινόμενο των ολιγόμηνων συμβάσεων, που συντέλεσε οι εκπαιδευτικοί να είναι όμηροι του σχολείου και να μην πληρώνονται το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου και τις τεράστιες δυσλειτουργίες που προκάλεσε, υπήρξε σωρεία ερωτημάτων από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την ίδια τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα της εποπτείας του προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων. Μετά από ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, εξεδόθη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (266/2014) που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Κιάου, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να υπάρξει άμεσα νέα νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση (η ρύθμιση που φτάνει σήμερα στη Βουλή).

27/07/2016

27/07/2016 ΟΙΕΛΕ (Νέος νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση #EduGr #ergnews)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση τα ιδιωτικά σχολεία ενισχύονται σημαντικά, καθώς απελευθερώνονται οι δράσεις τους και ισοτιμούνται οι τίτλοι τους με αυτούς των δημοσίων υπό την ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων.

–  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τα ιδιωτικά σχολεία θα μπορούν πλέον να διεξάγουν ελεύθερα ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων πέραν του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, (ενισχυτική διδασκαλία, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ.). βεβαίως, όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει στο εξής να δηλώνονται και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα ανάλογα τυπικά προσόντα. Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (οι οποίες θα διδάσκονται από πιστοποιημένο και νόμιμα πληρωμένο προσωπικό), την προστασία των γονέων, οι οποίοι πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά και δικαιούνται ανταποδοτικά ανάλογες υπηρεσίες, εξαλείφει τη μαύρη εργασία και καταπολεμά αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ζώνη λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων (η μετά τη λήξη του επίσημου ωρολόγιου προγράμματος λειτουργία) αποτελούσε μέχρι σήμερα γκρίζα ζώνη ακραίας φοροδιαφυγής και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

–  ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η επαναφορά της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας στην ιδιωτική εκπαίδευση και η εκλογίκευση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών με την απάλειψη ασύδοτων εργοδοτικών πρακτικών καθιστά πλέον δυνατή την καθιέρωση της ισοτιμίας των ιδιωτικών με τα δημόσια σχολεία και την έκδοση ισότιμων τίτλων με την ευθύνη του Συλλόγου των Διδασκόντων. Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός είναι προστατευμένος από απειλές και πιέσεις, ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι η έκδοση βαθμολογιών και η διεξαγωγή ενδοσχολικών εξετάσεων θα γίνεται με διαφάνεια και καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών.

Η ισοτίμηση με τα δημόσια αναβαθμίζει το κύρος των ιδιωτικών σχολείων και παγιώνει τη θέση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.

27/07/2016

27/07/2016 ΕΚ Ελευσίνας & Δυτ.Αττικής (Κλίμα τρομοκρατίας στην εταιρία Νουνού #ergnews)

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στηρίζει τους εργαζόμενους στης εταιρείας ΦΡΙΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες για τους στοιχειώδεις εργασιακούς κανόνες.

Μάλλον οι κύριοι  της ΦΡΙΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ζουν σε παράλληλο σύμπαν και προτρέχουν ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για να βρει χαλί στρωμένο η Κυβέρνηση, συμβαδίζοντας κι αυτή  τον δρόμο του παράλληλου σύμπαντος.

Άρα εκβιασμοί, απειλές και θράσος καλύτερα να καταλάβετε πως δεν πτοούν κανέναν.

Μαζευτείτε, λοιπόν, εφαρμόστε την εναπομείνασα εργατική νομοθεσία και πάψτε να προτρέχετε να εγκαταστήσετε το νέο μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς που επιθυμούν Κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι Δυνάστες.

Όσο κι αν προσπαθήσετε να πετύχετε κάτι τέτοιο να είστε σίγουροι πως δεν θα τα καταφέρετε.Δύο λύσεις υπάρχουν.Ή εφαρμογή των κανόνων και εργασιακή ειρήνη ή σύγκρουση η οποία όμως θα είναι ανελέητη.

Ιδού η Ρόδος!!!

Για τη Διοίκηση

27/07/2016

27/07/2016 ΠΟΕΔΗΝ (Η κυβέρνηση εξετάζει θετικά το αίτημά μας για ένταξη στα ΒΑΕ #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων

Συνάδελφοι,

Συναντηθήκαμε με τον Α. Υπουργό Εργασίας κο. Α. Πετρόπουλο λόγω αρμοδιότητας των ασφαλιστικών ζητημάτων που θέσαμε. Κατά την συνάντηση φάνηκε σαφώς επηρεασμένος από τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
Με χαμηλούς τόνους προσπάθησε να αιτιολογήσει την πολιτική της κυβέρνησης στην Κοινωνική ασφάλιση, ανεπιτυχώς, αφού δεν ήταν σε θέση να αμφισβητήσει τα στοιχεία του Υπομνήματος που καταθέσαμε, τα οποία επιβεβαιώνουν τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ
Ο Υπουργός δεν αμφισβήτησε τη Νομολογία υποστήριξης του αιτήματος που καταθέσαμε και παραδέχθηκε ότι είναι δίκαιο το αίτημα. Μας είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει θετικά το αίτημα της ένταξης μας στα ΒΑΕ.
Η πρόταση της κυβέρνησης για τον τρόπο ένταξης στα ΒΑΕ, θα οριστικοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και σε νέο ραντεβού θα τη συζητήσουμε.
Δεσμεύτηκε ότι θα λάβει υπ’ όψιν σοβαρά τις προτάσεις μας.
Στα άλλα ασφαλιστικά ζητήματα που τέθηκαν όπως αναφέρονται στο Υπόμνημα που σας κοινοποιούμε είπε ότι σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Υπουργείου θα εξετασθούν με θετική πρόθεση.
Κάποια από τα εν λόγω ζητήματα όπως τόνισε μπορούν να επιλυθούν με εγκυκλίους που αναμένεται να εκδοθούν και για άλλα απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Θα είναι σε θέση τον Σεπτέμβριο σε νέα συνάντησή μας να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ότι οι κινητοποιήσεις μας και η τεκμηρίωση των αιτημάτων, στριμώχνουν την κυβέρνηση.
Συνεχίζουμε Δυναμικά – Αγωνιστικά.
Θα καταφέρουμε να ενταχθούμε στα ΒΑΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

27/07/2016

27/07/2016 ΠΟΕΔΗΝ (Ασφαλιστικά αιτήματα που τέθηκαν στη συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Εργασίας #ergnews)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων

ΠΡΟΣ:

–  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κο. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

–  ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κο. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Κύριοι Υπουργοί,

Επιχειρήσαμε αρκετές φορές να σας συναντήσουμε και αντί συνάντησης μας περιποιήθηκαν τα ΜΑΤ.
Μάλιστα την τελευταία φορά είχαμε τραυματισμό συναδέλφου, από άνδρα των ΜΑΤ που διεκομίσθει στο Νοσοκομείο, με τραύματα στον αυχένα.
Η βία και τρομοκρατία που συναντήσαμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας ασφαλώς ήταν εν γνώσει της πολιτικής ηγεσίας.
Ζητάμε για άλλη μία φορά την απόσυρση των αντιασφαλιστικών διατάξεων του Ν. 4387/2016 που αποδιαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση.
Ζητάμε την ένταξη των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία, το ΕΚΑΒ και την ΠΡΟΝΟΙΑ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Εργάζονται αποδεδειγμένα και θεσμοθετημένα σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και το έγκλημα τους είναι ότι έχουν ασφάλισης Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.).
Θέτουμε επίσης μια σειρά από εκκρεμότητες σε ασφαλιστικά ζητήματα και ζητάμε την επίλυσή τους με βάση τις προτάσεις μας, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων.

Continue reading

27/07/2017 ΕΚ Αθήνας (καταγγελία για την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά φαρμακευτικών εταιρειών #ergnews)

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την καταχρηστική και σε αρκετές περιπτώσεις παράνομη συμπεριφορά φαρμακευτικών εταιρειών που προχωρούν σε απολύσεις με προειδοποίηση «λόγω απόδοσης», με τελείως υποκειμενικά κριτήρια. Έτσι όχι μόνο απολύουν με τις μειωμένες αποζημιώσεις που προβλέπουν οι μνημονιακοί νόμοι αλλά δυσφημούν και τους εργαζόμενους προκαλώντας τους προβλήματα και για την μελλοντική αναζήτηση εργασίας σε άλλο εργοδότη. Όλα αυτά σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές σημερινό εργασιακό περιβάλλον. 

Έτσι, σε πολλές φαρμακευτικές εταιρείες, συνάδελφοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας όπου συνεισέφεραν στην κερδοφορία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κρίνονται σήμερα «άχρηστοι» και ρίχνονται στον Καιάδα της ανεργίας. Στην περίπτωση μάλιστα της LEO απολύθηκε συνδικαλίστρια, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αθήνας, ενέργεια παράνομη και καταχρηστική.

Το ΕΚΑ δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε κάθε απόλυση συναδέλφου, συμπαρίσταται στους αγώνες των εργαζομένων για την διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και ζητά την άμεση επαναπρόσληψη της συναδέλφου συνδικαλίστριας και όλων των απολυμένων.

27/07/2016